• Priyanshi Yadav
  President
  +91-8700571324
  ypriyanshi9@gmail.com
 • Tariq Khan
  Vice President
  +91-9278671309
  mohdsetariqkhan@gmail.com
 • Mayank Deshwal
  Secretary
  +91-9999692418
  mayankdeshwal652@gmail.com
 • Vishal Bhati
  Jont. Secretary
  +91-7838658104
  vishugurjar011@gmail.com
 • Ankit Bansal
  Culture Secretary
  +91-9821229194
  12.ankitbansal@gmail.com
 • Jatin Bhalothia
  Sports Secretary
  +91-9811548697
  jbhalothia@gmail.com